พิธีมอบรางวัล

มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพย์ติด “Bangkok Clear” โดย กทม. (2556)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพย์ติด “Bangkok Clear” โดย กทม. (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

2020-03-05T12:46:05+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (2557)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (2557) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

2020-03-05T12:42:22+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

อีกหนึ่งผลงานของเรา....พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด ขอบคุณลูกค้าใจดี …. [...]

2020-03-05T12:39:48+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

2020-03-05T12:37:35+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

พิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323

อีกหนึ่งผลงานของเรา....พิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท ทุกแนว.. [...]

2020-03-05T12:28:19+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559”

อีกหนึ่งผลงานของเรา....งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559” ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

2020-03-05T12:20:39+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท ทุกแนว.. [...]

2020-03-05T12:11:35+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558”

อีกหนึ่งผลงานของเรา....การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558” ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ [...]

2020-03-05T12:09:39+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

Suvarnabhumi Service Excellence 2016

อีกหนึ่งผลงานของเรา....Suvarnabhumi Service Eaxellence (SSE) 2016 ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

2020-03-05T12:08:19+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments

Suvarnabhumi Service Eaxellence (SSE) 2015

อีกหนึ่งผลงานของเรา....Suvarnabhumi Service Eaxellence (SSE) 2015 ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

2020-03-05T11:59:11+07:00มีนาคม 5th, 2020|พิธีมอบรางวัล|0 Comments