พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด [...]