งานแถลงข่าว การเชิญสื่อมวลชน และพิธีเปิดงานต่างๆ

แถลงข่าวและNetwork Night Koochie โดย Koochie (2557)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าวและNetwork Night Koochie โดย Koochie (2557) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

แถลงข่าว-พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 26(2556)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าว-พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 26(2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Thor 2 โดย Major (2556)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Thor 2 โดย Major (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ AIMAYA เขาใหญ่ (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ AIMAYA เขาใหญ่ (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ” โดย การเคหะแห่งชาติ (2555)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ” โดย การเคหะแห่งชาติ (2555) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

แถลงข่าว และ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บิน โดย FM 99 และ SeaGate (2556)

อีกหนึ่งผลงานของเรา....แถลงข่าว และ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บิน โดย FM 99 และ SeaGate (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี [...]

แถลงข่าว เปิดตัวช่อง Smart SME Channel โดย บจ.พีเพิลมีเดีย (2556)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...แถลงข่าว เปิดตัวช่อง Smart SME Channel โดย บจ.พีเพิลมีเดีย (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. [...]

จัดพิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 และศูนย์การเรียนรู้ โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...จัดพิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 และศูนย์การเรียนรู้ โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

งานสัมมนา “Follow Your Dreams Thai Entrepreneurs Go Global” 2014

อีกหนึ่งผลงานของเรา...งานสัมมนา “Follow Your Dreams Thai Entrepreneurs Go Global” 2014 ขอบคุณลูกค้าใจดี [...]