งานสัมมนา เสวนา และการประชุมวิชาการ

สัมมนา “รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย” โดย บจ.พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...สัมมนา “รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย” โดย บจ.พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

สัมมนา “Smart SME Day รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย”(2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...สัมมนา “Smart SME Day รวมพลังพันธมิตรหนุน SME ไทย”(2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

สัมมนา “Follow Your Dreams… Thai Entrepreneurs Go Global” 2014

อีกหนึ่งผลงานของเรา...สัมมนา “Follow Your Dreams… Thai Entrepreneurs Go Global” 2014 ขอบคุณลูกค้าใจดี [...]

พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 (2559)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 (2559) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

จัดงานสัมมนา “เทสโก โลตัส สานพลังเอสเอ็มอี คิดต่าง สร้างคุณค่า มัดใจลูกค้ายุค 4.0” โดย PMG (13 ต.ค.59)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...จัดงานสัมมนา “เทสโก โลตัส สานพลังเอสเอ็มอี คิดต่าง สร้างคุณค่า มัดใจลูกค้ายุค 4.0” โดย PMG [...]

จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย ปชส. ปราจีนบุรี (2558)

อีกหนึ่งผลงานของเรา...จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย ปชส. ปราจีนบุรี (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559”

อีกหนึ่งผลงานของเรา...งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559” ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท ทุกแนว.. [...]

งาน “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2”

อีกหนึ่งผลงานของเรา...งาน “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2” ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อีกหนึ่งผลงานของเรา...การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขอบคุณลูกค้าใจดี ….ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท ทุกแนว.. แวะชมผลงานของเราได้ที่ [...]