กิจกรรม Roadshow ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา( 2559)

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา( 2559) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซํนซิล 10 จังหวัด ทั่วประเทศ โดย บจ.ยูนิลิเวอร์

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซํนซิล 10 จังหวัด ทั่วประเทศ โดย บจ.ยูนิลิเวอร์ ขอบคุณลูกค้าใจดี …. [...]

Troop ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณ์ by Celebrity โดย ยากันยุงเบลล์ (2557)

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. Troop ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณ์ by Celebrity โดย ยากันยุงเบลล์ (2557) ขอบคุณลูกค้าใจดี …. [...]

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.นครราชสีมา

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.นครราชสีมา ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

โครงการ FTAAEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.นนทบุรี

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. โครงการ FTAAEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.นนทบุรี ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.ลำปาง

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.ลำปาง ขอบคุณลูกค้าใจดี …. ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.สุราษฎร์ธานี [...]