จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย อบจ.เชียงใหม่ (2558)

จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย อบจ.เชียงใหม่ (2558) [...]